Anh hùng Bắc cương – Hồi 76

HỒI THỨ BẨY MƯƠI SÁU

Quân tử lập ngôn

Mỹ-Linh, Thiệu-Thái cùng tự hỏi:
_ Không biết tên này lý lịch ra sao? Võ công của y có lẽ không kém gì bọn trưởng lão Hồng-thiết giáo. Hôm trước y giả làm người ngoài, cướp quyển phổ tượng Tương-liệt đại vương. Rồi lại bắt cóc Triệu Thành để đánh lừa mọi người khi Tôn Trung-Luận trao Võ-kinh giả cho Thành. Âm mưu của y giả làm người đối nghịch với Triệu Thành, chỉ có sư bá Trần Tự-An nhìn ra. Bây giờ y đội tên Lý Cương ẩn dưới soái hạm, cùng với Triệu Thành dàn cảnh. Dường như Triệu Thành kính trọng y ngang với Minh-Thiên chứ không phải tầm thường.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 77

HỒI THỨ BẨY MƯƠI BẨY

Kỳ nhân dị sĩ

Nàng tự giảng:
_ Hai câu có nghiã từ Ân tới Chu cai tri Trung-nguyên, vàng ngọc súc tích. Hai câu này không có gì lạ.
Nàng đọc xuống hai câu dưới:

Trung-nguyên thống nhất, A-phòng cháy.
Đuổi hươu, Đông thành, Tây ra đi.

_ Phải rồi hai câu này ý nói Tần thống nhất thiên hạ, rồi bị Hạng-Vũ diệt, đốt cháy cung A-phòng. Bấy giờ anh hùng thiên hạ nổi lên tranh nhau giang sơn, ví như đuổi con hươu. Đông tức Hạng Vũ. Lưu Bang lập nhà Tây Hán tức Tây. Như vậy câu sau ý nói Hạng Vũ thắng Lưu Bang.
Nàng đọc hai câu tiếp:

Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 78

HỒI THỨ BẨY MƯƠI TÁM,

U cốc giai nhân

Bà Như đi trước dẫn đường. Mỹ-Linh, Thiệu-Thái theo sau, vào hậu điện đền. Phía sau hậu điện, hai ngôi tượng trong tư thế đứng. Một, mặt phúc hậu, mặc áo lụa mầu xanh, quần đen, dây lưng vàng, khăn choàng cổ cũng mầu vàng. Mỹ-Linh đọc sách nhiều, nàng biết đó là tượng của Nam-hải nữ hiệp Trần-thị Phương-Châu. Một tượng khuôn mặt thanh tú, mặc áo mầu hồng nhạt, dây lưng mầu xanh, cổ choàng khăn xanh. Nàng biết đây là công-chúa Lê Thị-Hảo, con gái Lê Đạo-Sinh.
Hai người kính cẩn quỳ gối lễ ba lễ nữa, rồi ngắm nghía.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 79

HỒI THỨ BẨY MƯƠI CHÍN

Dư âm Bạch-Đằng.

Mỹ-Linh, Thiệu-Thái cùng chắp tay hành lễ:
_ Lý Mỹ-Linh, Thân Thiệu-Thái xin ra mắt hậu duệ của Ngô đại-vương. Mong tỷ tỷ thứ cho tội quấy rầy.
Nữ lang đáp lễ, rồi chỉ về phía ngư nhân chạy:
_ Chúng ta mau đuổi theo.
Mỹ-Linh mỉm cười, nhìn lên trời, đôi thần ưng bay lượn không xa làm bao:
_ Tỷ tỷ đừng sợ mất tích bốn người này. Họ vẫn ở phía trước kia, chưa đi xa đâu. Mà dù có xa, chúng ta cũng tìm cược. Khi họ muốn trêu chúng ta, thì chúng ta cứ ngồi đây, khắc họ tự dẫn thân tới.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 80

HỒI THỨ TÁM MƯƠI

Duyên Việt, tình Hoa.

Tây-phương sứ giả hỏi Đỗ Lệ-Thanh:
_ Sư muội! Sư muội hại ngũ đệ thế này, ta e lát nữa đây gặp bang chủ, tính mệnh sư muội khó bảo toàn.
Đỗ Lệ-Thanh hừ một tiếng:
_ Y làm bang chủ ư? Bang chủ phải biết xử dụng thần công trấn môn giải độc cho hắn. Còn y không biết, thì đừng nên dơ cái xấu ra cho thiên hạ cười.
Tây phương sứ giả trói Đỗ Lệ-Thanh lại, bỏ vào gốc cây gần đó. Y cười nhạt:
_ Sư muội! Người hãy tạm ngồi đây, chờ đại ca về, chúng ta sẽ đi gặp bang chủ.
Đỗ Lệ-Thanh biết mình có chống cự cũng vô ích, vì bản lĩnh độc công cũng như công lực kém địch thủ khá xa. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, đến đâu hay đến đó.
Tiếp tục đọc