Anh hùng Bắc cương – Hồi 71

HỒI THỨ BẨY MƯƠI MỐT

Vạn dặm gian nan

Trịnh Thư chỉ vào một con ngựa cột ở gốc cây, nói với Mỹ-Linh:
_ Ngựa đã thắng yên cương. Công chúa ra cửa Quảng-phúc, sẽ gặp Thân thế-tử, đễ cùng đi cứu vương phi.
Mỹ-Linh biết vụ này do chú mình xếp đặt. Nàng lên ngựa, theo cửa Quảng-phúc ra khỏi thành. Đi được một quãng, thấy Thiệu-Thái dắt ngựa đứng chờ ở ven đường. Mỹ-Linh mừng rớt nước mắt ra được. Nàng hỏi Thiệu-Thái:
_ Anh chờ em lâu chưa?
_ Anh vừa tới xong.
_ Ai bảo anh tới đây?
_ Cậu hai cho người tới gọi anh, bảo đi với em cứu mợ cả. Anh không hiểu gì hết.
Mỹ-Linh thuật mọi chi tiết về mẹ mình cho Thiệu-Thái nghe. Nàng kết luận:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 72

HỒI THỨ BẨY MƯƠI HAI

Trên vịnh Hạ-long.

Mỹ-Linh gõ cửa phòng thứ ba, một giọng nói quen thuộc vọng ra:
_ Ai đó?
Rõ ràng tiếng Lê Thiếu-Mai, con gái Hồng-Sơn đại phu. Mỹ-Linh hỏi nhỏ:
_ Có phải cô nương Thiếu-Mai không?
Thiếu-Mai giật bắn người lên:
_ Cô là ai?
Biết rằng mình ngậm thuốc của Đỗ Lệ-Thanh, tiếng đổi đi, thành ra Thiếu-Mai không nhận được. Mỹ-Linh nói lảng:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 73

HỒI THỨ BẨY MƯƠI BA

Chính khí kẻ sĩ

Ba người trở lại khoang thuyền giam tù.
Thiệu-Thái lại phòng giam người đàn ông. Chàng gõ cửa ba lần. Bên trong có tiếng hỏi:
_ Ai đó?
_ Tôi cũng bị giam như ông. Ông là ai? Có bị cùm không?
_ Không!
_ Ông tên gì?
_ Lê Ngọc-Phách, dạy học ở Thăng-long.
_ Ông có biết tại sao bị bắt giam không? Ông học võ với ai?
_ Tôi không hiểu nữa. Tôi bị bắt cóc. Không biết họ bắt cóc để làm gì. Tôi không biết võ.
_ Từ hôm bị bắt đến giờ. Họ có tra hỏi ông điều gì không?
_ Không. Họ trao cho tôi cuốn sách bằng chữ Khoa-đẩu, bắt tôi dịch hai trang.
_ Ông biết chữ Khoa-đẩu à?
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 74

HỒI THỨ BẨY MƯƠI TƯ

Chân mệnh thiên tử

Nguyên bên trong, có hai người: Thông-Mai, Bảo-Hoà. Bảo-Hoà cười:
_ Mỹ-Linh với lợn làm việc được quá. Cậu hai khen đấy. Lê Thiếu-Mai thuyết sao để tên Triệu Thành tin tưởng, như vậy ta thành công một nửa rồi. Nào chúng ta đi gặp cậu hai.
Đến đó Thiệu-Thái, Đỗ Lệ-Thanh cũng đã vào phòng.
Bảo-Hoà mở cánh cửa phía sau. Năm người ra vườn, sang ngôi nhà bên cạnh. Bảo-Hoà gõ cửa ba tiếng nhỏ, một tiếng lớn. Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng khá lớn, có nhiều người cùng ngồi. Mỹ-Linh nhận ra Khai-Quốc vương, sư phụ, Thanh-Mai, Nùng đạo sư.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 75

HỒI THỨ BẨY MƯƠI LĂM

Tống Khu-mật viện

Mỹ-Linh đưa mắt cho Thiếu-Mai. Thiếu-Mai tính đốt ngón tay:
_ Dư đại nhân há quên rằng: Khi thời chưa đến, vua Cao-tổ nhà Hán vẫn chỉ là đình trưởng. Phàn Khoái bán thịt chó. Hàn Tín đi câu. Lúc thời đến Cao-tổ muốn gì đều như ý. Phàn đánh đâu thắng đấy. Hàn Tín chỉ có ba nghìn quân bố thủy lập trận mà thắng nước Tề.
Dư Tĩnh hiểu ra:
_ Ý tiểu thư muốn nói trước đây chúa tôi cũng như Khai-Quốc vương chưa chính vị. Vì vậy hai bên không hiểu nhau. Nay cả hai đều ứng lòng trời, ắt xung đột tự nhiên hết.
Tiếp tục đọc