Anh hùng Bắc cương – Hồi 66

HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU

Tình nghĩa Hồng-thiết

Tự-An cười nhạt:
_ Giữa phái Tản-viên với phái Đông-a có tình giao hảo từ lâu. Đỗ trưởng lão! Đúng ra, ta thấp hơn người một vai. Nhưng người không còn chức vị tôn sư phái Tản-viên nữa, ta không cần nể nang. Ta muốn lĩnh giáo mấy chiêu Chu-sa Nhật-hồ độc chưởng của người. Nào mời.
Đỗ Xích-Thập đụng nhau một chưởng với Trần Tự-An, y thấy khó mà thắng nổi địch thủ. Y định tìm kế thoái thác, nhưng tự tin vào độc chưởng của mình. Y vỗ hai tay vào nhau:
_ Tên nhà quê kia, mi có bản lĩnh gì thì dở ra. Ta há sợ hay sao?
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 67

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẨY

Chính tà quyết đấu

Nhật-Hồ lão nhân hỏi Bảo-Hòa:
_ Trần cô nương! Có thực cô nương theo học với Tây-dương Hồng-thiết giáo chủ chăng?
Bảo-Hòa nghĩ:
_ Thân thế ông ngoại, ông nội, mạ mạ cao biết mấy, mà mình lại nhận làm học trò tên Tây-vực giáo chủ, một đại ma đầu ư? Nhất định ta không nhận. Dù cậu hai trách mắng, đã có ông ngoại bênh.
Có tiếng Tôn Đản dùng Lăng-không truyền ngữ rót vào tai nàng:
_ Chị Bảo-Hòa, trêu cho lão tức điên người lên, để làm trò cười cùng quần hùng.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 68

HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM

Lấy chết rửa tội

Minh-Không thiền sư nói với Hồng-Sơn đại phu:
_ Xin đại phu lại ra tay cứu họ một phen nữa. Họ đau đớn quá, hoá khùng, hóa điên rồi.
Hồng-Sơn đại phu vung tay, bốn viên thuốc bắn vào mình thầy trò Nhật-Hồ. Họ rùng mình một cái, không kêu gào nữa, ngồi xuống góc đài vận công chống đau.
Bảo-Hòa tiếp:

_ Điều thứ tư, Lạc-long giáo chủ trương kết thân hết với tất cả các võ phái, xóa bỏ mọi hận thù cũ cũng như mới. Nếu như giáo chúng trong quá khứ có gây thù hận với ai, giáo chủ cùng hội đồng trung ương giáo vụ sẽ tìm đủ mọi phương cách xin lỗi, bồi thường, để đi đến giao hảo tốt đẹp.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 69

HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN

Bể khổ vô bờ,
Hồi đầu thị ngạn.

Lê Ba đánh một quyền vào giữa đầu bà. Binh một tiếng. Cao Huyền-Nga bị bật tung ra xa, sọ vỡ óc tung toé..
Nhà sư trẻ nổi giận phóng vào người y ba chỉ liền. Phụp, phụp, phụp. Ngực, đầu y thủng ba lỗ. Y quằn quại mấy cái, rồi ngã xuống.
Nhà sư trẻ ôm lấy Cao Huyền-Nga gọi lớn:
_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ cứu được con, thì mẹ lại chết.
Thanh-Mai, Tự-Mai chạy đến bên nhà sư gọi:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Bắc cương – Hồi 70

HỒI THỨ 70

Kho tàng Tần-Hán

Sau đại hội, Thiệu-Thái, Mỹ-Linh, Bảo-Hoà, Thanh-Mai cùng các trưởng lão Lạc-long giáo dẫn giáo chúng về tổng đàn. Bây giờ Thiệu-Thái mới biết tổng đàn Lạc-long giáo đặt ở bãi Ngọc-thụy.

Đường Lộc-hà, Hội-phụ về Thăng-long không xa. Khoảng hơn giờ tới nơi. Thời bấy giờ đường Lộc-hà đi Ngọc-thụy phải vòng qua Hồ-Tây, vượt sông Hồng. Khi còn cách bờ sông Hồng hơn hai dặm, viên chưởng quản đạo Thăng-long đến trước Thiệu-Thái chắp tay: _ Khải tấu giáo chủ, bến sông bị thủy quân phong tỏa. Viên đô đốc chỉ huy nói, y có nhiệm vụ giữ bến đò. Mọi việc qua đò đều cấm chỉ. Phải có lệnh của quan tổng trấn Thăng-long, y mới dám cho đi. Xin giáo chủ định liệu.
Tiếp tục đọc