Hạnh phúc nơi nào ?

Mỗi sáng trên đường đi
Chim đậu trên dây điện
Không lo lắng sầu bi
Nhìn dòng xe phóng qua…
Vội vả!

Chim không tham tích trữ
Không lo nghĩ tương lai
Không hận sầu quá khứ
Chỉ an vui hôm nay.
Hạnh phúc thay!

Người nghèo,tàn tật khổ…
Kẻ giàu sang không vui
Vì lo nghĩ nhiều quá!
Mãi giận hờn chẳng vơi.
Hận đời!

Tiếp tục đọc