Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 76

HỒI THỨ BẨY MƯƠI SÁU

Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
Mỗi ngày một ngả bóng dâu tà tà.
(Kiều)

Nàng hô lớn:
– Thị vệ! Mau cản thích khách. Bọn Tây hạ làm loạn. Tôi bị thương rồi.
Tiếng hô vừa dứt thì Dã Tượng đã đem nàng vào sân. Bọn Tây hạ cũng đuổi tới. Viên trưởng toán Thị vệ thấy phu nhân của Khâm sứ kêu cứu thì vẫy tay ra lệnh, 10 Thị vệ xông ra cản 7 võ sĩ Tây hạ lại.
Thanh Nga hô:
– Giết! Giết bọn thích khách!
Đội Thị vệ tấn công bọn Tây hạ. Trong bọn võ sĩ Tây hạ chỉ có một tên biết nói tiếng Hán, thì y lại đuổi theo Yết Kiêu. Một trong bẩy tên nói một tràng tiếng Tây hạ, ý hẳn y biện luận gì đó, càng khiến cho đám Thị vệ tin rằng bọn y là thích khách. Đám Thị vệ tuy đông người, nhưng đám Tây hạ võ công cực cao. Cuộc chiến hơn khắc vẫn không ngã ngũ. Tay Dã Tượng vẫn ôm Thanh Nga. Bá xung vào trận, lách tay chụp cổ tên cầm đầu Tây hạ tung lên cao. Trong khi tung Bá vận khí điểm huyệt y. Y rơi xuống đất như quả mịt rụng. Thuận tay Bá chụp một tên nữa ném xuống đất. Bá nhìn phía sau: năm tên Tây hạ còn lại đã bị Thị vệ đánh ngã.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 77

HỒI THỨ BẨY MƯƠI BẨY

Nếu con tát cạn biển Đông,
Thì con mới hiểu được lòng mẹ cha.

Địa Lô thuật tiếp Hoàng Liên được nối gân chân tay, tái hồi với Tạ Quốc Ninh ra sao? Nàng được Vô Huyền bồ tát thu làm đệ tử rồi trả thù thế nào. Hiện Hoàng Liên dang cùng Tạ Quốc Ninh giúp quần hùng Đại lý cần vương.
Thuật xong tử trao thư, vàng, ngọc của Hoàng Liên cho ông bà.
Từ ngày song thân Thất liên được ban chức tước, được cấp ruộng canh tác không phải sưu thuế, thì cuộc sống rất nhàn nhã. Tuy nhiên vì con gái phải sang cống cho Thát đát, hung dữ khó lường, nên ngày đêm lo lắng. Bây giờ được biết con gái đều trở thành quý nhân, lại gửi vàng-ngọc về phụng dưỡng thì mừng chi siết kể. Nhưng trong lòng 14 người ấy đều thao thức, ước vọng có ngày gặp lại con.
Vương phi nói:
– Các ông bà nên viết thư cho con, viết càng dài càng tốt, kể về cuộc sống yên ổn tại quê nhà. Trong thư cũng nên nhắc rằng những gì cha mẹ được hưởng là do ân huệ của triều đình ban cho.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 78

HỒI THỨ BẨY MƯƠI TÁM

Vũ điệu Trăm hoa,

Kha Li Đa không tha:
– Lúc anh gặp cô ấy ở bờ hồ Tây, anh mê cô ấy đến tê liệt toàn thân, mà không cưới cô ấy à?
– Mê thì mê. Chứ có đâu mê rồi phải cưới làm vợ?
Thái phi muốn cứu Đại Hành ra khỏi vòng vây của Kha Li Đa, phi nói với mười nàng Ngọc:
– Để mười con bé Ngọc tấu nhạc, hát cho các con nghe. Nào mười con bé xinh đẹp của bà đâu? Quản ca đâu?
Một thiếu niên tuổi khoảng hai mươi, áo gấm xanh từ trong bước ra hành lễ. Thái phi chỉ y nói:
– Đây là nhạc quan của phủ Vũ Uy. Khi các con đi vắng, mẹ tuyển y tại phường Thụy khuê làm Quản ca cho đội nhạc phủ Vũ Uy. Y tên Lý Minh. Tuy người y đẹp trai hơn Trương Chi, nhưng tương lai có theo kịp Trương Chi không thì khó mà biết được!
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 79

HỒI THỨ BẨY MƯƠI CHÍN

Anh hùng và giai nhân.

Trung vũ đại vương tiếp:
– Người thứ ba trong Thiên trường ngũ ưng là Cao Mang. Xuất thân là một tiểu sa di, chăn trâu cho chùa. Được xung vào đội Ngưu binh, quân hàm Lượng trưởng chỉ huy 20 Ngưu binh. Sau trận Bình lệ nguyên thăng lên Đô trưởng. Dự trận Phù lỗ thăng lên Vệ úy. Lập đại công trận Đông bộ đầu thăng lên Đô thống. Phó thống lĩnh Ngưu binh tước Nam. Thay Dã Tượng thống lĩnh Ngưu binh dự trận Chiêu dương, Văn sơn, Khâu Bắc được thăng Chiêu võ thượng tướng quân, Chiêu dương Tử. Được cử sang Hồi cương, giúp Thái tử hồi khởi binh chống Mông cổ. Hiện Hồi cương đã chiếm lại được nửa lãnh thổ. Gặp tiểu thư Kha Li Đa, ái nữ của đạo sư Sa Đat Hat San. Trai tài, gái sắc gặp nhau, cảm nhau là sự thường. Đạo sư Hát San bằng lòng gả Kha Li Đa cho Cao Mang . Về phần Cao Mang, tuy đã vào chốn Không môn, nhưng tu có hằng vạn phép khác nhau. Tu dăm ba bữa, tu mấy tháng, tu mấy năm cho tâm trong sáng, rồi trở về tục là lẽ thường. Hôm nay già này đứng ra làm lễ thành hôn cho hai trẻ Cao Mang, Kha Li Đa.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 80

HỒI THỨ TÁM MƯƠI

Hán Việt giai huynh đệ

Vương hướng vào cử tọa:
– Mời chư tướng hiệu Thiệu Hưng nhận lệnh.
Hơn một trăm người đứng dậy:
– Thống lĩnh hiệu binh này là đại tôn sư võ học Phùng Tập. Cạnh Phùng sư phó là : Hữu thiên ngưu vệ thượng tướng quân, An biên tử, Trần Quốc Vỹ. Ngày mai sẽ lên đường vào giờ thìn. Ngay chiều nay Phùng sư phó phải cho Vệ Đại đởm khởi hành trước, cùng với đội Ngao binh, Ưng binh, để mở đường. Dùng chim ưng, Phi mã liên lạc với nhau. Hoa sơn ngũ hiệp sẽ cử người dẫn đường, cũng là người liên lạc giữa ta với Đô đốc Giang an. Khi tới Chiêu thông sẽ xuống thuyền đi Giang an. Từ Giang an đi Thành đô sẽ do thủy quân Tống chuyên chở.
Tiếp tục đọc