Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 71

HỒI THỨ BẨY MƯƠI MỐT

Tơ lòng ngó y *

*Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
(Đoạn trường tân thanh)

Vũ Uy vương hỏi A Lan Đáp Nhi:
– Thừa tướng! Từ đây về Hoa lâm, chúng ta phải đi mất bao nhiêu ngày? Theo đường nào?
– Trước hết chúng tôi phải về Yên kinh, giải tán triều đình của Hốt Tất Liệt. Yên Kinh đi Hoa lâm có thể theo đường phía Tây qua Lục bàn sơn. Hoặc từ Yên kinh lên Trường thành qua cửa Trương gia khẩu.
Ngột A Đa bàn:
– Nếu chúng ta dùng ngựa thì đi đường Lục bàn sơn, gần hơn. Ngặt vì còn thê tử, nô bộc, họ không biết cỡi ngựa, phải đi bằng xe, thì chúng ta nên đi theo đường Trương gia khẩu.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 72

HỒI THỨ BẨY MƯƠI HAI

Điều trị bệnh Phong thấp,

Vũ Đồng chỉ vào ba ca nhi :
– Đây là ba tiểu sư muội của chúng tôi, có tên Anh Kim, Anh Hồng, Anh Tử.
Vương phi Ý Ninh mỉm cười nhìn ba ca nhi :
– Thì ra ba vị cô nương đây trang phục theo tên đấy. Cô nương mặc xiêm y vàng tên Kim. Cô nương mặc xiêm y hồng tên Hồng. Còn cô nương mặc xiêm y tím tên Tử. Chà ba vị cô nương quả là những đóa hoa thanh quý. Tôi là đàn bà mà còn ngây ngất, huống hồ các đấng nam nhi.
Thanh Nga muốn thử kiến thức ban nhạc. Nàng hỏi:
– Tôi nghe nhạc Tiền Hán có nhiều dòng. Mong các vị cho nghe nhạc Tiền Hán.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 73

HỒI THỨ BẨY MƯƠI BA

Quần thoa đương kiếm kích
(Dùng quần thoa đấu với kiếm kích)*
* Lấy ý trong đôi câu đối ở đền thờ Công chúa Gia
hưng Trần Quốc, tại làng Hoàng xá, xã Kiêu kỵ, huyện Gia lâm, Hà nội. Ngài là Đô đốc tư lệnh Hải quân triều vua Trưng. Nguyên văn:
Tô khấu tước bình, trực bả quần thoa đương kiếm kích,
Trưng vương dực tải, hảo tương cân quắc hộ sơn hà.
(Bình giặc Tô Định, dùng quần thoa đấu với kiếm kích. Giúp vua Trưng, dùng khăn yếm giữ non sông).

Địa Lô nghĩ thầm:
– Hai cô này không ai hiểu mình hết. Bọn Thiên trường ngũ ưng từ khi mới lớn phải lăn mình vào giữ nước. Có đứa nào dư thì giờ đâu mà nghĩ đến yêu! Nghĩ đến cưới vợ.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 74

HỒI THỨ BẨY MƯƠI TƯ

Nhất phiến tài tình*

Lấy ý trong bài Vịnh truyện Kiều của cụ nghè Phạm Quý Thích:
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy,
ngụ ý khen bản nhạc Bạc mệnh của Thúy Kiều vừa có tài, vừa có tình nên bị lụy vào thân. Gần đây cụ Bùi Kỷ diếu cụ Nguyễn Du cũng có câu:
Kiếp kim cổ tài tình là bận,
Hồn văn chương vơ vẩn non sông.

Vương phi Ý Ninh để ngón tay chỏ lên miệng:
– Suỵt! Coi chừng chúng biết!
Lê Linh Anh tiếp:
– Vương phi ơi! Mình nói tiếng Việt mà. Cao Ly nhờ Kiến bình vương của Đại Việt giúp, thắng Mông cổ, nhưng vì áp lực Hốt Tất Liệt lớn quá cũng phải tuân theo một điều là gửi Thái tử sang làm con tin, còn 5 trong 6 điều thì lờ đi.

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 75

HỒI THỨ BẨY MƯƠI LĂM

Nhớ nước đau lòng người đất khách,
Thương nhà tủi phận, đạo thần hôn.

Vèo, vèo, 10 người vọt lên không, đáp xuống sau sứ đoàn Đại Việt. Nhóm Tây hạ gườm gườm lui lại.
Hoàng Liên khoanh tay đứng trước mụ Hy Hà, người người đều lo cho nàng: tuổi còn trẻ, công lực không làm bao, lại mù mắt thì địch sao lại một nữ tướng Mông cổ, một đệ nhất kiếm khách Tây hạ?
A Lý Hải Nha hô:
– Xuất chiêu!
Tay trái Hoàng Liên bắt kiếm quyết, tay phải xòe ra để trước ngực. Đó là chiêu Liên hoa hiến Phật dùng để chào đối thủ, trước khi giao đấu. Mụ Hy Hà tỏ vẻ khinh bỉ, không coi Hoàng Liên ra gì, mụ cũng rút kiếm chĩa về trước đáp lễ.
Tiếp tục đọc