Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 61

HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT

Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử.

Trở về khoang thuyền trên bến Bồ lăng, Dã Tượng, Địa Lô, cùng Thúy Hường họp với đại sư Huệ Đăng, Lý Như Lan, thiết kế bình định hai châu Khâu bắc, Văn sơn.
Từ lúc Địa Lô xuất hiện, hai nàng Thúy Hường, Như Lan cảm thấy trong lòng bừng bừng lên một niềm vui, khó diễn tả. Hai nàng luôn tìm cách đi cạnh, hay nói truyện với chàng.

Khi Vũ Uy vương sai Dã Tượng, Thúy Hường đi sứ, vương chỉ tiên liệu việc đàm phán, không dự trù đến vụ hai châu Khâu bắc, Văn sơn. Nay phải quyết định một việc quá lớn, Dã Tượng hơi bỡ ngỡ. Nhưng nhớ lại khi ban lệnh Vũ Uy vương có dặn:

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 62

HỒI THỨ SÁU MƯƠI HAI

Nguyên tổ Mật tông Việt Nam

Trời về chiều, chủ thuyền gặp Thúy Hồng đề nghị:
– Trời tối rồi, chúng tôi phải neo thuyền tại bến này, mai đi tiếp. Tuy nhiên đêm nay trăng sáng, nếu quý khách muốn, tôi có thể cho thuyền đi trong đêm đến Giang Tân.
Địa Lô vui vẻ:
– Ừ! Thuyền đi trong đêm, chúng tôi được ngắm sông Trường giang dưới trăng thì còn gì bằng.
Địa Lô vừa về khoang thì Thúy Hồng gõ cửa bước vào:
– Các anh có thấy thương cho phu quân của Tô lịch thất tiên không? Trong khi các ông thương nhớ các nàng, thì các nàng lại cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện khi được dâng thân xác cho bọn Thát đát không? Từ Vương Kiên, Hoa sơn ngũ hiệp, cho đến chúng ta đều làm cái công việc gánh vàng đi đổ sông Ngô mất rồi.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 63

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA

Thiên đường của A La

Thúy Hồng mừng lắm nàng chắp tay:
– Đa tạ sư phụ.
A Hàm La bảo Thúy Hồng ngồi Kiết già trên phiến đá cạnh đó, rồi ông giảng giải yếu chỉ kinh Tượng đầu tinh xá. Ông nói:
– Hôm nay ngoài những thức Thiền công, thầy dạy cho con pháp thứ nhất trong 36 pháp của Mật tông.
Ông dạy nàng thở hít, vận khí, dẫn khí. Khi nàng thở được hai chục thức thì lạ thay, mắt nàng như xụp xuống, rồi trầm vào nhập tĩnh không biết gì. Thế nhưng bên tai, nàng vẫn nghe tiếng ông nói. Ông dạy nàng phương pháp nghe người đối thoại với mình, mà hiểu những gì người đó nói.
Tếng chim hót líu lo buổi sáng làm Thúy Hường tỉnh giấc. Mặt trời đang ló dạng, ước đã sang giờ mão. Nàng vẫn ngồi trên phiến đá. Còn A Hàm La thì không thấy đâu. Chân khí trong người lưu thông, sảng khoái không bút nào tả siết, nàng tung mình đứng dậy phóng xuống đồi. Nhưng kỳ lạ không, cái tung mình đưa thân thể nàng lên cao, nhẹ nhàng như bay vậy. Nàng nghĩ thầm:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 64

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BỐN

Luật thời Trần

Vương phi Ý Ninh thấy Bạch Hoa có lý, đành tuyên bố bãi phiên xử, xin triều đình cử người lên thay thế. Sứ gỉa đang chuẩn bị lên đường thì binh canh báo:
– Tuyên minh Thái hoàng Thái hậu và Linh Từ quốc mẫu giá lâm.
Thúy Hồng hỏi Dã Tượng:
– Là ai vậy?
– Tuyên minh Thái hoàng Thái hậu là hoàng hậu của Nguyên Tổ hoàng đế (Trần Lý), bà nội của Thượng hoàng, cụ của Vũ Uy vương. Anh phải gọi là Thái tổ mẫu (kị). Còn Linh Từ quốc mẫu là vương phi của Trung vũ đại vương Trần Thủ Độ. Người là Hoàng hậu của vua Lý Huệ tông, là sinh mẫu của vua Lý Chiêu Hoàng và Hiển Từ hoàng hậu.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 65

HỒI THỨ SÁU MƯƠI LĂM

Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Yết Kiêu tưởng trêu như vậy Hồng Nga sẽ e thẹn, không ngờ nàng lại cho rằng Yết Kiêu coi thường nàng chỉ biết ca hát, chứ không có chí khí nữ kiệt Đại Việt. Nàng trả lời:
– Em là cháu vua Trưng, là con bà Triệu. Nếu vương phi bảo em nhảy xuống nước, nhảy vào lửa mà có lợi cho Đại Việt em cũng làm, huống hồ làm vợ bọn Thát Đát. Hy sinh tấm thân, mà Xã tắc yên thì tại sao em không làm? Em không sợ đâu! Tục ngữ nói: cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thím cũng như mẹ, thím lại thay đức vua. Vậy thím gả đâu, em tuân ngay.
Nói rồi nàng liếc nhìn Thúy Trang, Thanh Nga vì biết hai cô này đang được chuẩn bị làm vợ Ngột A Đa và Hoài Đô. Yết Kiêu thè lưỡi ra, lắc đầu:
– Vừa đẹp, vừa tài hoa, vừa có chí khí. Anh sợ em, phục em rồi.
Tiếp tục đọc