Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 91

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI MỐT

Liên minh Bắc liêu, Mông cổ, Nãi man

Vương phi viết thư báo cho Tô lịch thất tiên, Đông hoa biết việc sinh Quốc Toản. Các nơi gửi quà, gửi thư chúc mừng. Thư của Thanh Nga, Ngột A Đa làm phi chú ý:

“ Nếu không gặp vương, vương phi thì giờ này may mắn lắm em làm vợ một gã nho sinh ở Thăng long. Nhờ anh chị dạy dỗ mà em có ngày nay. Em đang hoài thai. Nếu em sinh gái thì sẽ gả cho Quốc Toản, để đền ơn sâu như biển, cao như núi của anh chị“.

Phi viết thư trả lời:

“ Chị nhận lời đính ước của em. Chị sẽ luôn nhắc nhở Quốc Toản, rằng nó đã được bố mẹ đính ước trăm nam từ khi lọt lòng“.

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 92

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI HAI

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh,
(Văn Thiên Tường)
Người ta sinh ra ai mà không phải chết,
Hãy để lại tấc lòng son trong sử sách

Hành Sơn vương không ngờ cô em mười hai tuổi của mình mà buột miệng đưa ra lý luận đanh thép bẻ gẫy lý của Thoát Hoan. Ngay từ khi ngồi đối thoại, Thoát Hoan thấy một thiếu nữ đẹp sắc sảo ngồi cạnh vương phi Ý Ninh, y cho rằng đây là con của phi. Y không quan tâm. Thình lình cô bé lên tiếng bẻ gẫy lý luận của mình bằng tiếng Hán vùng Lâm an rất chuẩn thì kinh ngạc:
– Cô nương đây là thế nào?
An Tư cười rất tươi:
– Tôi là một cô bé người Việt như hằng trăm cô bé khác. Tên tôi là Trần Diệu Tư, pháp danh Huyền An, nên thường gọi là An Tư.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 93

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA

Móng vuốt bọn mãi quốc

Ghi chú:
Thát Đát là một bộ tộc dũng mãnh không đội trời chung với Thành Cát Tư Hãn, sau bị Mông cổ đánh chiếm, đồng hóa. Dân chúng Hoa Nam, Đại Việt không phân biệt được Mông cổ với Thát đát, thường dùng từ Thát đát để gọi quân Nguyên. Kể từ hồi này chúng tôi dùng từ Thát đát để gọi Nguyên.
Vua Thái tông băng, vua Thánh tông nhường ngôi cho con, sau là vua Nhân tông. Vua Nhân tông tôn phụ hoàng Thánh tông lên làm Thượng hoàng. Kể từ hồi này: danh từ Thượng hoàng để chỉ vua Thánh tông. Các phi của vua Thánh tông đều thăng lên Thái phi. Vì vậy các Thái phi của vua Thái tông đổi thành Cao Thái phi.

Tại tòa Tổng trấn Kinh hồ, hôm ấy, vào buổi trưa, thị vệ báo với Hành Sơn vương:
– Có hai kị mã tên Sơn Đức, Sơn Cao xin cầu kiến.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 94

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI TƯ

An Nam tứ đại thần khí

Hầu đọc sơ qua thẻ đồng rồi nói:
– Hai tên Vuông, Tròn chắc chắn là bậc chú, bậc ông ta. Dù ta có đem chứng cớ về tố giác với triều đình. Với tinh thần gia tộc giòng họ Đông a, thượng hoàng cũng không giết hai tên này. Mà có khi ta bị chúng hại ngầm cũng nên. Bây giờ ta tạm mượn nơi này làm chỗ luyện võ. Trước hết ta hãy luyện nội công Âm nhu, rồi sẽ luyện Mê linh kiếm pháp. Sau khi ta có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, ta sẽ tìm hai tên khả ố Vuông, Tròn hỏi tội chúng.
Đã quyết định, hầu luyện nội công Âm nhu. Vì đã luyện thành Vô ngã tướng thiền công, nên hầu luyện nội công Âm nhu rất mau. Không đầy 6 tháng hầu đã luyện hết, bắt đầu luyện Mê linh kiếm pháp.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 95

HỒI THỨ CHÍN MƯƠI LĂM

Cốt nhục trùng phùng

Thấy hai trẻ quay trở lại, Cẩm Nhãn hỏi:
– Các em chưa đi ư?
Quốc Kiện thuật lại vụ Trần Di Ái. Cẩm Nhãn lấy ra hai bộ quần áo dân dã:
– Trang trại nghỉ của Văn Chiêu hầu thường hội họp ăn uống đông người. Mỗi lần hội, họ đến chợ trong ấp này mua thực phẩm. Hôm qua họ đặt mua của trại gà Đào Hiệp ba con lợn, mười lăm con gà, mười con vịt. Trưa nay giao hàng. Để chị gọi Đào Hiệp cho hai em theo xe giao hàng thì sẽ lọt vào trong dinh đễ đàng.
Quốc Toản cẩn thận:
– Em từng học võ với ông Di Ái. Liệu ông có nhận ra em không?
– Em nghĩ là không. Vì em xa ông ấy đến 8 năm rồi. Ông không nhận ra em đâu. Kể cả chú Trần Văn Lộng.
Cẩm Nhãn sai thị nữ đi gọi Đào Hiệp. Đó là một đồ tể khá già. Phu nhân nói:
– Này ông Hiệp. Hôm qua ông có ý tìm người khuân vác lợn, gà để trưa nay giao hàng. Tôi có hai cậu em này rất khỏe mạnh. Nếu ông muốn mượn thì phải trả mỗi người mười đồng đấy nhé!
Tiếp tục đọc