Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 106

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU

Quần hồng che chở đấng trừ quân.

Thúy Hồng làm bộ mở to mắt hỏi Thoát Hoan:
– Thưa vương gia, phải chăng ông này là một tướng của Nguyên?
Thoát Hoan từng đấu khẩu nhiều lần với công chúa An Tư, y không lạ gì miệng lưỡi những cô nữ tướng Đại Việt. Y mỉm cười:
– Người này không phải tướng của cô gia. Y là An Nam quốc vương Trần Ích Tắc đấy!
– Vương gia khéo đùa thì thôi. Tôi nghe Hưng Hiếu vương Quốc Uy nói: Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc là người bác học, đa năng, Tổng trấn Thăng long đã tuẫn quốc rồi. Người này chắc là hồn ma của tên mãi quốc cầu vinh, bội cha, phản anh, thân làm chó săn cho giặc, giả xưng là vương đấy.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 107

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ BẨY

Trận Hàm tử giết tươi Toa Đô
(Bình Ngô đại cáo)

Đến đó Lý Quán vào trình:
– Thần tiếp nhận thương binh. Tất cả 13.215 người. Thần đã chuyển tới trại điều trị. Binh sĩ từ Trường yên, Tây kết, Chương dương chạy về gồm 35.200, tất cả đều mất giáp, trụ, vũ khí. Như vậy sau 3 trận Trường yên, Tây kết, Chương dương mình có gần 5 vạn người bị loại ra khỏi vòng chiến.
Tế tác báo:
– Đạo quân Toa Đô đang bị khốn ở Thanh hóa.
A Lý Hải Nha lệnh cho Ô Mã Nhi:
– Trong lúc chiến thắng, bọn Việt không đề phòng.Tướng quân đem 1 nghìn 3 trăm quân Thiết đột dùng thuyền vào giải vây cho Toa Đô. Sau khi thoát vòng vây thì tiến ra đây, cùng truy tìm bọn Trần Huyên.
Nhìn đoàn thương binh được khiêng vào trại, A Lý Hải Nha la lên:
– Chết rồi, ta bị trúng độc kế của bọn Man Việt rồi!
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 108

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ TÁM

Đông hải thoái nhất bộ,
Vân đồn đoạt vạn lương.
(Bài tán Nhân Huệ vương trong Trần tông ngọc phả)
( Trên biển Đông lùi một bước.
Trận Vân đồn chiếm vạn lương)

Thượng hoàng hỏi Quốc Toản:
– Vương mẫu về nước, mà triều đình không biết để đón tiếp. Thế phụ vương cháu có về không?
– Tâu không. Vương mẫu nói: cháu xa phụ vương từ hồi 11 tuổi. Người tuyên chỉ vương mẫu về, rước bà nội, đem cháu với Như Vân sang, để cha con gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cánh. Nay giặc tạm yên, cháu xin Thượng hoàng cho vợ chồng cháu sang thăm phụ vương cháu.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 109

HỒI THỨ MỘT TRĂM LẺ CHÍN

Vãn tuế hồi cố hương.
Anh hùng đại sát Đát.
Tuổi già về quê,
Anh hùng giết giặc
(Bài tán Vũ Uy vương, trong Trần tông ngọc phả, hệ Đế phái).

Trung lang tướng Địa Lô tâu:
– Hồi Thoát Hoan sang lần trước, ta bị mắc cái họa Trần Ích Tắc, Trần Quang Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoãn. Nhân tâm xáo trộn. Ta bị bất ngờ ở mặt trận Hoan, Ái và ngay tại Thăng long, Tam lộ. Bây giờ nhân tâm trên dưới như một. Tuy nhiên theo tin tức Khu mật viện nhận được, lần này Thoát Hoan nghe lời Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi khi tung quân bình định, làng nào không hàng, chúng thẳng tay khủng bố: chúng sẽ chiếm bằng được, rồi người thì chúng tàn sát, nhà cửa đốt tuyệt, mồ mả đào lên.
Cao Mang tâu:
– Như vậy ta cần thông tri cho tất cả làng, xã, trang, động, bản biết, để họ quyết tâm chống giặc. Đó là kinh nghiệm thời Thành Cát Tư Hãn đánh Tây vực, đã không bình định được xứ Hồi cương, vì dân chúng sợ bị giết tuyệt. Họ chống giặc bằng tất cả sức lực sẵn có.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 110

HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI

Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí,
Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
(Núi Vạn kiếp chỗ nào cũng có linh khí,
Sông Bạch đằng từ cổ do huyết giặc nên hồng)
Vế trên lấy trong đôi câu đối ở đền Kiếp bạc là:
Lục đầu vô thủy bất thu thanh.
Nghĩa là sông Lục đầu không chỗ nào không có tiếng sóng mùa thu gầm.
Vế dưới là của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Khi ông sang sứ nhà Nguyên, bọn văn qua ra câu đối:
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục.
Nghĩa là Đồng trụ đến nay rêu còn xanh. Có y nhục mạ Đại việt về vụ Mã Viện đánh bại vua Trưng, dựng Đồng trụ. Mạc Đĩnh Chi móc lại:
Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
Nghĩa là sông Bạch đằng từ cổ do máu chảy mà hồng.
Suốt chiều dài 5 nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt nam, đã diễn ra hằng vạn trận đánh. Trận đánh chống ngoại xâm, trận đánh nội chiến. Có thể nói: trận Bạch đằng là trận lớn nhất. Trận mà quân Việt phá trọn vẹn thủy quân của Nguyên. Trận có nhiều yếu tố:
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm Thiên Hàm Tử – Hồi 111

HỒI THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
(vua Trần Nhân tông)
Xã tắc hai lần chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thủa vững âu vàng.

Bây giờ tới mặt trận Bắc cương

Ngay sau buổi hội quân ngày 17 tháng 2 năm mậu tý (1288). Vũ Uy vương, vương phi, cùng chư tướng rời Thăng long về Bắc cương. Vương mở buổi hội quân tại Chi lăng. Chư tướng tề tựu đông đủ. Vương mở đầu:
– Chúng ta bao gồm những người bao năm từng sống chết bảo vệ đất nước. Những người từng lưu lạc sang Thảo nguyên, sang Cao ly, Tây tạng. Nhưng chúng ta đều là người Việt, ngút lửa lòng yêu nước. Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để đuổi giặc Mông-Nguyên. Bọn giặc tàn ác nhất đã gây ra không biết bao nhiêu thảm thiết cho dân chúng.
Tiếp tục đọc