Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 81

HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT

Đại chiến Điếu Ngư

Sau khi các đạo quân lên đường, Vũ Uy vương cùng Đô đốc Giang An Triệu Tử Minh, Hoàng Hiệp lên một đài cao hướng về Mân giang, theo dõi tình hình.
Có chim ưng của Địa Lô mang thư về. Vũ Uy vương mở ra:

“ Mọi sự như ý”.

Cô vợ trẻ Ngọc Hồng của Địa Lô tỏ ra là người có bản lĩnh. Nàng mặc quân phục, lưng đeo kiếm, theo sát bên vương phi Ý Ninh, Vương Chân Phương. Nàng hỏi phi:
– Hai tướng Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc là con của hai vị trong đội Kị mã Long biên, từng theo phò mã Trần Thủ Huy lập biết bao nhiêu công thời Thành Cát Tư Hãn, được phong Vạn phu trưởng, tước tới hầu. Nay hai con lại được Mông Ca trọng dụng, thế mà hai ông lại bỏ hết để trở về với Đại Việt. Hai ông này hy sinh quá lớn.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 82

HỒI THỨ TÁM MƯƠI HAI

Nam thiên hoa khôi hữu nhị,

Thiên hạ thần kiếm vô song.

( Văn Thiên Tường, thơ ca tụng vương phi Ý Ninh)

(Hoa khôi trời Nam có thể có hai,

Thần kiếm thiên hạ chỉ có một)

Chu Anh là lãnh tụ của quân Cần vương Đại lý. Trong một trận phục kích của Mông cổ tại núi Thác sơn, ông bị Mông cổ bắt, rồi giải về cho Mông ca. Bây giờ được trao đổi trở về với Tống, ông như người chết, được sống lại. Địa Lô giảng giải cho ông biết tình hình, rồi hỏi:

– Chu Thái úy bị bắt trong trường hợp nào?

– Tôi với Quốc công Tạ Quốc Ninh cùng phu nhân di chuyển với một đội quân không quá một trăm người thì bị lọt vào một ổ phục kích của binh Đại lý theo Mông cổ. Chỉ không đầy một khắc tôi với phu nhân bị bắt, Tạ Quốc công thoát được, song không biết sau ra sao.

Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 83

HỒI THỨ TÁM MƯƠI BA

Thiên hương, quốc sắc anh hùng lụy,
Nhất phiến tài tình lưỡng quốc ân.
(Hương trời sắc nước làm cho anh hùng phải lụy.
Một đấng tài tình 2 nước chịu ơn)
Câu đối ở đền thờ thánh mẫu Thanh Liên.

Bao nhiêu mệt mỏi biến mất, Mông Ca tiến lại ôm lấy tấm thân thon đẹp tuyệt thế của nàng, rồi hôn lên ngực nàng. Nhớ lời y sư Vũ Y dạy trong thời gian ở Văn sơn: khi nai lọt lưới thì phải chủ động. Nàng ép hai tay vào má Mông Ca, rồi từ từ đẩy người y cho xuống thấp. Mông Ca cúi xuống. Y chúi đầu vào bụng nàng. Hai người ngã xuống dường. Chỉ chờ có thế, nàng tốc váy, đẩy đầu y vào. Mặc cho y hít hà, thở hổn hển trong váy. Nàng buông lỏng, để y hưởng mùi vị, hương thơm của mình.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 84

HỒI THỨ TÁM MƯƠI TƯ

Đã đem xương máu đền non nước,
Còn mãi tinh thần với quốc dân

Vương phi thuật chi tiết trận đánh Thảo trường. Gia Huyễn Ông hỏi Dã Tượng:
– Khâu Bắc bá ! Cứ như bá thuật, thì liệu hai cục đá Bá ném trúng Mông Ca có khiến y bị thương nặng không ?
– Tôi không dám quả quyết.
Địa Lô thuật :
– Lúc đội Thiết đột rút về qua đây, tôi thấy một kị mã mặc áo giáp có phản chiếu nằm rạp trên mình ngựa, tôi đoán là Mông Ca, nên cho Lôi tiễn nã xuống đầu y. Ngựa của y bị thương, quật y ngã xuống đất. Thiết đột xúm vào cưu y đem đi. Chắc chắn y bị thương nặng.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 85

HỒI THỨ TÁM MƯƠI LĂM

Con cháu của vua Trưng

Tuyên phi nói sẽ vào tai A Lý Bất Ca :
– Bây giờ người là Đại Hãn rồi. Ta muốn Đại Hãn hứa cho một điều.
– Xin lắng tai nghe chỉ dụ của Thái phi.
– Mông Ca đã gả Vương Hoài Linh tức Huyền Hoa cho Đại Hãn. Suốt mấy năm qua Huyền Hoa đem nhan sắc, đem nét thanh lịch, đem tiếng hát làm cho Đại Hãn vui lòng. Ngày mai ta lên hỏa đài. Ta muốn Đại Hãn hứa cho một điều ! Ta với Huyền Hoa cùng là người Việt. Nếu mai này Đại Hãn diệt Tống xong hãy coi Đại Việt như nước bạn, ngang hàng với nhau. Không nên coi Đại Việt như chư hầu. Tuyệt đối đừng đem quân đánh Đại Việt.
A Lý bất Ca cúi đầu :
– Ngôi Đại Hãn mà thần có ngày hôm nay là do Tuyên thái phi. Thần nguyện tuân chỉ Tuyên thái phi, không bao giờ gây hấn với Đại Việt.

Tiếp tục đọc