Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 66

HỒI THỨ SÁU MƯƠI SÁU

Nụ cười nghiêng thành

Kim Bình khen :
– Gần đúng ! Mắt tuy nhìn thẳng, nhưng đầu cúi xuống một tý.
Hoàng Hoa làm theo. Tất cả mọi người đều suýt xoa. Kim Bình hỏi :
– Các em thử tưởng tượng xem, liệu có người đàn ông nào chống được các em khi các em nở nụ cười Vệ tử hiến Vũ đế hay còn gọi là Lộc nhập cương la.
Bà hô :
– Nào các em cười lên nào.
Tất cả các nàng đều cười giống như Hoàng Liên.
Kim Bình khen :
– Được rồi ! Bây giờ là nụ cười Nhất cố khuynh nhân thành. Nghĩa là nghiêng đầu cười làm nghiêng thành. Giống như câu ca bình dân :
Em là con gái Vũ ninh,
Em nghiêng nghiêng nón, mái đình cũng nghiêng.
Lịch sử nụ cười này như sau :
– Cũng vào thời Hán Vũ Đế : nhờ Ngự-y chăm sóc rất kỹ, không cần phải yêu thương, nhà vua cũng lên đỉnh Vu Sơn được, nên nhà vua tha hồ giao hợp với hàng nghìn mỹ nữ. Thế nhưng, tuổi nhà vua dần dần đi vào 60, con gà của Vũ-đế bắt đầu có truyện. Mà trong cung không có một mỹ nữ nào được ông sủng ái cả.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 67

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẨY

Chia ly đoạn trường

Thúy Hồng biện luận:
– Không phải vậy đâu. Vì Thúy Nga quy y từ nhỏ, luyện Thiền lâu ngày, nên tính tình trầm tĩnh.
Thúy Nga mỉm cười:
– Đa tạ Thúy Hồng đã phân giải dùm em. Em vui đấy chứ. Này nhé, từ một cô bé ca nhi, em được ân sủng thụ phong Quận chúa. Cha mẹ cũng được phong hàm. Bây giờ lĩnh trọng trách triều đình trao cho. Em chỉ lo rằng mình không làm tròn nhiệm vụ mà thôi. Ngày một, ngày hai làm vợ A Lan Đáp Nhi, em sẽ dùng sắc đẹp, dùng tiếng ca, dùng lời nói ngọt ngào tạo hạnh phúc cho chồng. Khi chồng vui lòng, em dùng quyền phu nhân thi hành nhiệm vụ. Em sẽ kéo chồng không làm lợi cho nước mình thì cũng không làm hại. Nếu em không bằng công chúa Thánh Thiên, Phùng Vĩnh Hoa thời vua Trưng thì cũng không thua công chúa Lê Chân.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 68

HỒI THỨ SÁU MƯƠI TÁM

Binh thư yếu lược

Phục-ba tướng quân, Tân-tức hầu Mã Viện.
Phiêu-kị đại tướng quân, Phù-lạc hầu Lưu Long.
Lâu-thuyền tướng quân, Nam-an hầu Đoàn Chí (bị giết).
Chinh-tây đại tướng quân Chu Long (bị giết).
Chinh-nam đại tướng quân Trịnh Sư (bị giết).
Uy-viễn đại tướng quân Ngô Anh (bị giết).
Trấn-uy đại tướng quân Vương Hùng (bị giết).
Long-nhương đại tướng quân Sầm Anh (bị giết).
Chinh-di đại tướng quân Phùng Đức (bị giết).
Hổ-nha đại tướng quân Mã Anh (bị giết).
Trấn-viễn đại tướng quân Mã Huống (bị giết).
Bình-man đại tướng quân Mã Dư (bị giết).
Song tiếc rằng bộ binh pháp này thất truyền, chỉ còn lại 5 thiên là Thủy chiến, Đoản binh, Hư thực, Dụng gián, Trận pháp. Khi bà Triệu khởi binh, chỉ dùng có hai thiên Đoản binh, Trận pháp mà làm cho quân Ngô nghiêng ngả.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 69

HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN

Quần lang chiến hổ

Chu Anh hỏi:
– Trước hết ta hãy bàn về việcï đánh thuốc độc. Tể tướng ắt có mưu gì?
– Bọn Mông cổ thích tụ họp uống rượu, nướng thịt ăn. Tôi kiếm cớ nay mời bọn chúng bọn chúng dự tiệc nướng thịt nai, mai mời dự tiệc nướng thịt bò. Riết rồi chúng thành quen, không nghi ngờ. Đến ngày khởi sự, mình mời tất cả tướng sĩ Mông cổ tới ăn thịt, uống rượu rồi bỏ thuốc độc vào rượu, vào thức ăn. Khi chúng trúng độc, ta kéo Ngự lâm quân thình lình giết chúng, chiếm thành, tôn Trấn Nam vương lên ngôi vua, ban hịch cần vương. Sau đó kết thân với Tống, Việt.
Tiếp tục đọc

Anh hùng Đông A – Gươm thiêng Hàm Tử – Hồi 70

HỒI THỨ BẨY MƯƠI

Thiên long bát bộ

Vương quay sang nói với Vũ Cao San, Trần Mạnh Quốc:
– Đúng như hai anh nói: chúng ta cùng là con Rồng, cháu Tiên. Tôi đề nghị hai anh cứ âm thầm theo dõi bọn Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu, báo cho chúng tôi tất cả tin tức. Chúng ta cùng đối phó với chúng.
Vương phi cùng Vũ, Trần trao đổi với nhau mấy ký hiệu để thông báo tin tức.
Từ lúc gặp hai người, vương phi Ý Ninh quan sát rất kỹ: từ lời nói, đến cử chỉ. Phi thấy tuổi hai người ngang với Dã Tượng, Yết Kiêu, tư thái đường đường chính chính. Tuy nhiên mắt hai người không rời Hoàng Liên. Phi hiểu ngay: hai người này sinh trưởng ở Mông cổ, nơi mà khí hậu lạnh xé da, cắt thịt. Phụ nữ thô cằn. Trong khi đó Hoàng Liên là một người đẹp trăm năm không dễ gì có. Nàng lại hát hay, nói năng ngọt ngào. Phi nghĩ thầm:
Tiếp tục đọc